Janja Štrumbelj, lastnica blagovne znamke “le Potica”, je prva certificirana proizvajalka slovenske potice, ki je od decembra 2017 zaščitena kot zajamčena tradicionalna posebnost.
Odslej se bodo naše potice pekle še z večjim ponosom in odgovornostjo do slovenske kulinarične dediščine.

Janja Štrumbelj, the owner of the “le Potica” brand, is the first certified producer of Slovenian potica, which has been protected since December 2017 as a guaranteed traditional specialty.
From now on, we will even bake potica with greater pride and responsibility to Slovene culinary heritage.